Breadcrumbs

            W dniu 21.11.2017 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie dla studentów Wydziału, zorganizowane przez Studenckie Koło SEP im. prof. M. Jabłońskiego w ramach tzw. godziny dla organizacji studenckich.

Podczas I części spotkania zaprezentowano działalność Koła i Oddziału Łódzkiego SEP. Druga część była poświęcona ,,. uprawnieniom SEP’’. W temat świadectwa kwalifikacyjnego wprowadził uczestników p. Mieczysław Balcerek, kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa przy Oddziale Łódzkim SEP, członek komisji kwalifikacyjnych. Studenci byli zainteresowani tematem, czego dowodem była dyskusja i pytania do prelegenta.

 Mateusz Ostrycharz