Breadcrumbs

            W dniach 26-29.10.2017r. odbyła się XIX edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.

W tym roku, jako miejsce spotkania został wytypowany Białystok, a organizacją tego wydarzenia zajęła się młodzież Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddziału Białostockiego jak i Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Po 18 latach cyklicznych spotkań, już po raz drugi zaszczyt organizowania ODME przypadł studentom z Białegostoku. Celem spotkań jest integracja społeczności akademickiej, a także poszerzanie wiedzy poprzez udział w wykładach i warsztatach. Jest to również niepowtarzalna okazja do wymiany poglądów, czy też rywalizacji, jak i wspólnej zabawy w lidze elektryków. Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej wystawiło, dzięki poparciu Łódzkiego Oddziału SEP, ośmioosobową reprezentację, która mogła uczestniczyć w zjeździe.

            Uroczysta inauguracja uroczystości odbyła w czwartek, 26 października o godzinie 10:30 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Po serdecznym przywitaniu uczestników, głos zabrał prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej prof. Jarosław Perszko, który dokonał oficjalnego otwarcia XIX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. Po uroczystej inauguracji odbyły się prezentacje firm sponsorskich. Następnie wręczono stypendia SEP oraz statuetki okolicznościowe, którymi obdarowano najbardziej wyróżniających się nauczycieli. Wyróżniono również jednego z naszego kolegów – Marcina Stanka. Otrzymał on stypendium naukowe, na które zasłużył swoją pracą.

Wręczenie stypendium naukowego kol. Marcinowi Stankowi przez Prezesa SEP – dr. inż. Piotra Szymczaka. Fot. P. Mytnik.

 

            Pierwszy, inauguracyjny wykład wygłosił prof.  Maciej Zajkowski  na temat „Smart lighting w inteligentnym mieście”. Po krótkiej przerwie kawowej odbyło się spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, podczas którego poruszono aktualne problemy SEP, a także wyznaczono cele i strategie na najbliższą przyszłość. Kolejnym punktem imprezy była debata podczas XIX ODME, która dotyczyła kierunków i form studenckiej współpracy z Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Ostatnim wykładem tego dnia była prelekcja dr. Jacka Kuszniera  „Energetyka inteligentnych miast”. Po wykładzie udaliśmy się na obiad i przejechaliśmy do hotelu. Po zakwaterowaniu odbyła się część teoretyczna  Ligi Elektryków. Kolejnym ważnym punktem ODME było zebranie Studenckiej Rady Koordynacyjnej. Głównym zadaniem spotkania było wybranie nowego przewodniczącego, którym został Kamil Tymiński z Białostockiego Oddziału SEP.  Czwartek zakończono wieczorną integracją w Klubie Rokoko.

            Piątek był dniem poświęconym warsztatom technicznym oraz drugiej części Ligi Elektryków. Nasza delegacja miała przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez firmę be creative CAD i korzystać z oprogramowania AutoCAD Electrical 2018. Prowadzący zaczął warsztaty od omawiania podstaw, a następnie przeszedł do pokazywania możliwości, jakie daje nam wersja elektryczna.

            Pod przerwie obiadowej odbyła się część praktyczna Ligi Elektryków. Polegała na ustawieniu rozstrojonego przebiegu na oscyloskopie oraz rozwiązaniu zadań obliczeniowych z zakresu elektrotechniki. Udział w części praktycznej wzięli: kol. Bartłomiej Śmiechowicz i kol. Piotr Seta.

            Ostatnią konkurencją były zawody sportowe, które odbyły się w Akademickim Centrum Sportowym w Białymstoku. W rozgrywkach zespołowych „Kółko i krzyżyk” wzięli udział: kol. Krystyna Cal, kol. Jakub Pęciak oraz kol. Arkadiusz Adamski. Do rozgrywek indywidualnych, tj. slalom i bieg z przeszkodami został wytypowany kol. Jakub Pęciak. Po skończonych zawodach wszyscy wrócili do hotelu.

            Sobota rozpoczęła się od wycieczek edukacyjnych. Naszym delegatom organizatorzy wyznaczyli zwiedzanie elektrociepłowni, które rozpoczęliśmy od krótkiego szkolenia BHP.

            Przewodnikiem grupy był p. Tomasz Owsieniuk. Podczas zwiedzania Elektrociepłowni opowiadał nam o procesach technologicznych oraz o wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Poznaliśmy wiele ciekawych rozwiązań praktycznych zwiększających bezpieczeństwo ludzi prowadzących dozór nad eksploatacją urządzeń. Pan Tomasz bardzo chętnie odpowiadał na zadawane przez Nas pytania, rozwiązując wszystkie nasze wątpliwości. Pomimo złej pogody każdy uczestnik wycieczki opuścił elektrociepłownię w bardzo dobrym humorze. Ze względu na złą pogodę organizatorzy musieli odwołać zaplanowaną wcześniej grę miejską, zatem po powrocie z elektrociepłowni mieliśmy czas na przygotowanie się do bankietu kończącego XIX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

            W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób, w tym delegaci firm sponsorskich oraz władze wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Prowadzącymi byli  Kamil Tymiński oraz Natalia Pul, którzy rozpoczęli spotkanie od podziękowań dla komitetu organizacyjnego za zaangażowanie przy organizacji ODME.

            Następnie Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz Prezes Białostockiego Oddziału SEP wręczali dyplomy uczestnictwa dla każdego oddziału oraz nagrody indywidualne dla członków poszczególnych zespołów. Konkurencje, w których uczestnicy zostali wyróżnieni to: „Struś Pędziwiatr”, „Najliczniejszy Oddział”, „19 miejsce w Lidze Elektryków”, „Młody nie znaczy głupi”. Na zakończenie zostały ogłoszone wyczekiwane przez wszystkich wyniki Ligi Elektryków. Tegoroczną edycję wygrał Oddział Wrocławski, na drugim miejscu uplasował się Oddział Łódzki, a na najniższym miejscu na podium stanął Oddział Bydgoski. Dalszą część wieczoru uczestnicy spędzili na wspólnej zabawie.

            Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej reprezentowały następujące osoby: Łukasz Gnych (wiceprezes SK SEP), Katarzyna Kolanek (sekretarz SK SEP), Krystyna Cal, Bartłomiej Śmiechowicz, Jakub Pęciak, Arkadiusz Adamski, Sebastian Pokrop oraz Piotr Seta.

            Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować Oddziałowi Łódzkiemu SEP za wsparcie, jakim otacza młodych członków SEP. Bez niego nie bylibyśmy w stanie reprezentować naszego koła tak liczną grupą w tak ważnym dla młodych elektryków wydarzeniu jakim są Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Gratulujemy organizatorom, z kol. Kamilem Tymińskim na czele, przygotowania wspaniałego wydarzenia.

Arkadiusz Adamski

Sebastian Pokrop

Piotr Seta