Breadcrumbs

            Ostatnimi czasy dużo mówi się o demokracji w Polsce. O jej sprawnym funkcjonowaniu mogli przekonać się członkowie Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Łódzkiej im. prof. M. Jabłońskiego. 6 listopada 2017 r. odbyło się bowiem Walne Zebranie Koła.

            Przy uczestnictwie znakomitych gości: prezesa Oddziału Łódzkiego SEP Władysława Szymczyka, wiceprezesa ds. naukowo-technicznych, a zarazem opiekuna naukowego koła Jerzego Powierzy oraz dyrektor Biura OŁ Anny Grabiszewskiej zatwierdzono nowy regulamin koła. Był on podstawą do przeprowadzenia wyborów do zarządu. Wyprzedziło je podsumowanie przez ustępującą prezes Bogumiłę Chabir działalności SK SEP z ostatnich dwóch lat.

            Było ono prologiem do przypomnienia sobie wielu sukcesów, jak pierwsze miejsce w Lidze Elektryków podczas XVIII Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, drugie miejsce w Lidze Elektryków podczas XIX ODME w Białymstoku, drugie miejsce w konkursie na najaktywniejsze koło SEP w 2016 r. w grupie „S”. Po tak udanej kadencji nie mogło obyć się bez podziękowań. Kol. Bogumiła Chabir podkreślała, jak ważne i skuteczne było wsparcie ze strony władz i Biura Oddziału, zwłaszcza prezesa Władysława Szymczyka i kol. Anny Grabiszewskiej. Ustępujący zarząd (wiceprezes Łukasz Gnych oraz sekretarz Katarzyna Kolanek) podziękował również wszystkim członkom koła za ich pracę. Swoje wyrazy uznania wyraził także prezes W. Szymczyk oraz wiceprezes ds. naukowo-technicznych J. Powierza, który jest także opiekunem naukowym koła na Politechnice Łódzkiej.

            W wyborach wybrany został nowy prezes – kol. Mateusz Ostrycharz. Dotychczasowa sekretarz koła kol. Katarzyna Kolanek wybrana ponownie do zarządu koła pełni teraz funkcję wiceprezesa. Trzecim członkiem zarządu został kol. Kacper Rembowski i jest nowym sekretarzem koła. Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej, jej członkami zostali: Bogumiła Chabir, Jakub Pęciak i Bartłomiej Śmiechowicz.

            Mimo, że poprzeczka została ustawiona wysoko przez ustępujący zarząd, kol. Mateusz Ostrycharz i jego kadra zarządzająca mają nadzieję na kolejne sukcesy. Przy takim wsparciu, na jakie SK SEP przy PŁ mogło liczyć w ciągu ostatniej kadencji, śmiało wchodzimy w przyszłość .

 Kacper Rembowski