Breadcrumbs

Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy PŁ wspólnie z Instytutem Systemów Inżynierii Elektrycznej organizuje kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje na stanowisku eksploatacji.

 

Po zaliczeniu przedmiotu, studenci są przygotowani do zdawania egzaminu kwalifikacyjnego i zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej E1.

Posiadanie ww. świadectwa jest, bowiem wymagane podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych. Nabywają także doświadczenia w zakresie pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i sieci do 1kV.

 

 

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu:

OD 30.03.2018 R. DO 28.05.2018 R.

Cena kursu to: 200 zł 

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest złożenie kwestionariusza osobowego oraz dostarczenie dowodu wpłaty za kurs.

 

Szczegółowe informacje w załączonej ulotce: