Dnia 19 kwietnia 2018 roku na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej odbyła się XV edycja Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka.

Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka to organizowane co roku wydarzenie, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym, mające na celu zainteresowanie młodzieży rozwojem wiedzy z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki, poprzez współzawodnictwo w konkursie praktyczno-teoretycznym. Wizyta na uczelni miała także zachęcić młodzież do rozważenia kontynuacji nauki na kierunkach technicznych uczelni wyższych jako inwestycji w swoją przyszłość. 

XV Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka zostały zorganizowane przez Studenckie Koło SEP im. prof. M. Jabłońskiego działające przy Politechnice Łódzkiej, przy wsparciu ze strony Oddziału Łódzkiego SEP. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, w tegorocznej edycji udział wzięło aż 87 uczniów z dziesięciu szkół z województwa łódzkiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
 • Technikum Energetyczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. L. Czyżewskiego w Bełchatowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepaniaka w Łodzi,
 • Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu,
 • Technikum Elektroniczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem przez prezesa Studenckiego Koła SEP -  kol. Mateusza Ostrycharza - i kol. Dawida Chudego zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele uczelni, na czele z prodziekanem ds. studiów doktoranckich i promocji prof. Adamem Pelikantem oraz władz Łódzkiego Oddziału SEP. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi prezes Władysław Szymczyk i członkowie Prezydium Zarządu OŁ SEP w składzie: wiceprezes ds. młodzieży Henryka Szumigaj, sekretarz Ewa Potańska, wiceprezes ds. naukowo-technicznych dr hab. Paweł Rózga, wiceprezes ds. finansowych Andrzej Boroń, członek Komisji Rewizyjnej prof. Andrzej Kanicki oraz dyrektor Biura Anna Grabiszewska. 

Po przywitaniu i zarejestrowaniu wszystkich szkół biorących udział w konkursie, uczestnicy wysłuchali prelekcji prodziekana prof. Adama Pelikanta na temat oferty dydaktycznej Politechniki Łódzkiej i form działalności, mających miejsce Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Prezentacja została uzupełniona wystąpieniem prof. Andrzeja Kanickiego, który przedstawił bardziej szczegółowo ofertę Instytutu Elektroenergetyki i zachęcił młodzież do podjęcia studiów na kierunku elektrotechnika, realizowanym od przyszłego roku również w języku angielskim. Następnie głos zabrał wiceprezes ds. naukowo-technicznych Oddziału Łódzkiego SEP dr hab. Paweł Rózga, który opowiedział pokrótce o działalności Oddziału Łódzkiego SEP. Następna prelekcja dotyczyła działalności obchodzącego w tym roku 20. rocznicę powstania Studenckiego Koła SEP im. prof. M. Jabłońskiego działającego przy Politechnice Łódzkiej i została wygłoszona przez Filipa Chudzika. Prezentacja miała na celu nie tylko przedstawienie organizowanych przez studenckie koło wydarzeń i wyjazdów, ale również zachęcenie młodzieży do dołączenia do Stowarzyszenia i aktywnego działania w strukturze koła studenckiego.

W dalszej części uczestnicy mieli okazję zwiedzenia dostępnych na Wydziale EEIiA pracowni laboratoryjnych i wzięcia udziału w niektórych eksperymentach przeprowadzanych na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć między innymi komorę wibroakustyczną W tym roku zaprezentowane zostały:

 • Laboratoria Wysokich Napięć w Instytucie Elektroenergetyki, po których oprowadził dr hab. Paweł Rózga, uczestnicy mogli tutaj zaobserwować wyładowania generatora udarów napięciowych piorunowych, oraz zapoznać się z nowoczesną aparaturą służącą do pomiaru wyładowań elektrycznych;
 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, po którym oprowadzał dr. Ryszard Pawełek, gdzie pokazano nowoczesne laboratorium i poruszono zagadnienia dotyczące ogniw fotowoltaicznych, turbin gazowych, ogniw wodorowych i elektrowni wiatrowych;
 • Laboratorium Wibroakustyki, po którym oprowadzał dr. Witold Kubiak, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć między innymi komorę wibroakustyczną i zapoznać się z urządzaniami służącymi do analizy widma dźwięku;
 • Laboratoria Inteligentnych Budynków Katedry Aparatów Elektrycznych, po których oprowadzał mgr inż. Adrian Chojecki, gdzie młodzi technicy mogli dowiedzieć się więcej o zagadnieniach związanych z automatyką budynkową oraz poznać sposoby projektowania systemów inteligentnych budynków;
 • Laboratorium Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, po którym oprowadzał dr. Marcin Lefik, gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z szeroką gamą programowalnych sterowników logicznych i obejrzenia nowoczesnych stanowisk dydaktycznych modelujących procesy przemysłowe;
 • pomieszczenie koła naukowego SKANER, gdzie członkowie koła opowiedzieli o swojej działalności, osiągnięciach,obecnie realizowanych projektach i zaprezentowali zbudowane przez siebie roboty.

Po zwiedzeniu laboratoriów odbyła się przerwa kawowa, po której rozpoczęła się część praktyczna konkursu. W tym roku test wiedzy praktycznej zorganizowany został przez firmę Legrand Polska Sp. z.o.o. i przeprowadzony przez doradcę technicznego, Sławomira Kamińskiego. Podczas sprawdzianu wiedzy praktycznej uczestnicy mogli zweryfikować swoje umiejętności przy budowaniu układu nawrotnego silnika na stycznikach udostępnionych przez firmę Legrand. Następnie odbył się sprawdzian wiedzy teoretycznej, podczas którego reprezentanci szkół zmierzyli się z testem składającym się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

Pozostałe osoby, nie biorące udziału w zmaganiach, miały okazję wysłuchać wykładów na tematy związane z energetyką i systemami gwarantowanego zasilania. Pierwszy wykład „Prace pod napięciem i system serwisowej linii kablowej SN wsparciem dla ograniczenia SAIDI w PGE Dystrybucja S.A. OŁD” wygłosił główny inżynier PGE Dystrybucja S.A. Stanisław Płuciennik. Kolejną prezentację na temat ,,Bezpieczeństwa energetycznego’’ przedstawiła Izabela Filipiak. Ostatni wykład dotyczył systemów gwarantowanego zasilania UPS i został wygłoszony przez doradcę technicznego firmy Legrand Polska Sp. z.o.o. Sławomira Kamińskiego. Do każdego z wykładów zadawane były pytania, a najaktywniejsi słuchacze mogli wygrać nagrody.

Po zakończeniu obu części konkursu i przeliczeniu uzyskanych przez reprezentantów poszczególnych szkół punktów wyłoniono zwycięzców i ogłoszono wyniki. Najlepsze trzy szkoły otrzymały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Oddział Łódzki SEP, a pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki związane Oddziałem Łódzkim SEP oraz z Politechniką Łódzką. 49 Na podium piętnastej edycji Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka znaleźli się:

 1. Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli,
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. L. Czyżewskiego w Bełchatowie,
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodatkowo wyróżnienie za najlepiej napisany test teoretyczny otrzymał Michał Matelski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. Nagrody wręczyli: prezes Oddziału Łódzkiego SEP Władysław Szymczyk i prezes Studenckiego Koła SEP im. prof. M. Jabłońskiego kol. Mateusz Ostrycharz.

Serdeczne podziękowania składamy Prezydium Oddziału Łódzkiego SEP za pomoc w organizacji wydarzenia oraz nauczycielom akademickim za czas poświęcony na przygotowanie stanowisk dydaktycznych i oprowadzenie po nich uczestników XV Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im licznych sukcesów, a już za rok zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną, XVI edycję Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka.

Filip Chudzik

Zdjęcia: członkowie SK SEP