W dniach 20–21 kwietnia 2018 r. miała miejsce druga edycja Young Electric Summit – wydarzenia organizowanego przez kolegów ze Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej. Zostali na nie zaproszeni członkowie SEP oraz studenci uczelni wyższych z całej Polski. Swoją delegację, przy wsparciu Oddziału Łódzkiego SEP, wystawiło również Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej, w skład której weszli: kol. Jarosław Drożdż oraz kol. Jakub Staniewski.

Punktualnie o godzinie 10:00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej rozpoczęła się konferencja pt. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o energetyce, ale baliście się zapytać”, którą uroczyście zainaugurowali dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański oraz prezes Oddziału Gdańskiego SEP Stanisław Wojtas.

Pierwszym punktem konferencji był cykl wykładów rozpoczęty przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kosowskiego, którego tematem były zagadnienia dotyczące budowy turbozespołu o możliwie najwyższej sprawności, która może wynosić nawet 65%. Prof. Kosowski omówił zasadę działania takiego zespołu oraz przedstawił zarys dalszej poprawy sprawności w przyszłości. Następną prelekcję wygłosił dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG, który z niezwykłą pasją i zaangażowaniem zajął się tematem kolei dużych prędkości. Profesor porównał rozwiązania technologiczne stosowane w różnych krajach, a także przedstawił główne problemy eksploatacyjne w użytkowaniu tychże kolei. Ostatni wykład wygłosił mgr inż. Kornel Borowski na temat oświetlenia LED w codziennych zastosowaniach. Po zadaniu pytań prelegentom i krótkiej dyskusji uczestnicy wykładów udali się na przerwę kawową.

Drugim punktem konferencji był Panel Pracodawcy, na którym zaprezentowały się cztery firmy: Energa, GPEC, Enspirion oraz Fortum. Po każdej z prezentacji odbywał się quiz, w którym nagrodą główną była możliwość odbycia stażu w danej firmie. Po skończonych prezentacjach odbyła się dyskusja na temat praktyk, staży i samej pracy w przedstawionych firmach.

Następnego dnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie delegatów, na którym członkowie kół SEP omówili bieżące sprawy, jakie mają miejsce w ich kołach, a także wymienili się pomysłami i doświadczeniami na ich prowadzenie. Kolejnym punktem spotkania było szkolenie z umiejętności miękkich m.in. z Design Thinking.

Na zakończenie pragniemy pogratulować wszystkim organizatorom ze Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej sukcesu tego wydarzenia, a także serdecznie podziękować za możliwość udziału w nim. Składamy także podziękowanie Oddziałowi Łódzkiemu SEP za umożliwienie udziału.

Jarosław Dróżdź

Jakub Staniewski