W dniach 21–22maja 2018 r. odbył się kurs ochrony przeciwporażeniowej połączony ze szkoleniem wykonywania pomiarów elektrycznych prowadzony przez firmę Sonel

, zorganizowany przez Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, na co wpływ miał m.in. konkurs zorganizowany na Facebooku. Łącznie udział wzięło 40 osób, w tym 11 z SK SEP. Szkolenie odbyło się na Wydziale EEIA PŁ.

Program szkolenia obejmował:

– teoretyczny wstęp dotyczący wykonywania pomiarów;

– praktyczne wykonywanie pomiarów miernikiem przez każdego uczestnika .

Szkolenie prowadził Eligiusz Skrzynecki. W pierwszej części prowadzący przedstawił nam normy ochrony przeciwporażeniowej oraz zasady wykonywania pomiarów. W drugiej części szkolenia zostaliśmy przeprowadzeni przez proces pomiarów instalacji elektrycznych przy użyciu nowoczesnego miernika typu MPI 530. Prowadzący przedstawił nam również wiele cennych wskazówek związanych z pomiarami. Szkolenie trwało około sześciu godzin, w czasie których uczestnicy zadawali dużo pytań. Prowadzący prezentował bardzo fachową wiedzę oraz świetnie prowadził szkolenie, przez co wszyscy uczestnicy śledzili je z dużym zaangażowaniem. Dostaliśmy również kontakt do p. Eligiusza, na który możemy przesłać dodatkowe pytania, które mogłyby powstać już po zakończeniu szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz akcesoria firmy Sonel. Za udział w szkoleniu każdy z uczestników otrzymał certyfikat.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleniu zarówno z organizacji, jak i z treści merytorycznej szkolenia. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu przydatnych rzeczy od strony teoretycznej, jak i praktycznej wykonywania pomiarów elektrycznych. Wiedzę tę z pewnością wykorzystamy na studiach oraz w pracy. Opinie uczestników pozwalają sądzić, że organizowanie tego typu szkoleń jest bardzo dobrym pomysłem. Przy dalszym zainteresowaniu będzie możliwa kolejna edycja szkolenia.

Adam Śmigielski