W dniach 22–25 listopada 2018 r. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.

Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Szczecinie. Była to jubileuszowa, XX edycja tego wydarzenia, której organizacji podjęło się już po raz trzeci Akademickie Koło SEP przy Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie.

 

ODME to czas zdobywania dodatkowej wiedzy i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim jest to czas integracji społeczności studenckiej z różnych oddziałów z całej Polski. W ramach ODME studenci dodatkowo rywalizują ze sobą w sprawdzianach teoretycznych i praktycznych z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki.

 

Dzięki wsparciu Oddziału Łódzkiego SEP nasze koło wystawiło ośmioosobową delegację.

 

Inauguracja wydarzenia miała miejsce w czwartek, 22 listopada, o godz. 9.00 na Wydziale Elektrycznym ZUT. Uczestników przywitał JM Rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. ZUT, dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT oraz dr inż. Piotr Szymczak, prezes SEP. Odbyło się również okolicznościowe wręczenie przez prezesa SEP medali oraz wyróżnień. Następnie odbył się inauguracyjny wykład „Energia Elektryczna dla Pokoleń. Energia Odnawialna. Wybór czy konieczność”, który wygłosił dr inż. Jacek Nowicki. Przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania dla energetyki oraz konieczność wdrożenia ich w przyszłości.

 

Kolejnym punktem programu były wystąpienia przedstawicieli sponsorów, m.in. KK WIND SOLUTIONS oraz VESTAS, podczas których pokazano oferty tych firm. W międzyczasie odbyła się przerwa kawowa, a po niej nastąpiło spotkanie uczestników z prezesem P. Szymczakiem. Tematem rozmów były głównie oczekiwania młodzieży wobec SEP oraz odwrotnie – czego SEP oczekuje od swoich młodych członków.

 

Następnie odbył się panel dyskusyjny „Energia konwencjonalna a odnawialna”, na którym zaproszeni eksperci, m.in. Aleksander Gul, dyrektor ds. rozwoju biznesu z firmy ABB, mgr inż. Radosław Gutowski, przewodniczący Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP dyskutowali nt. zintegrowania ze sobą źródeł energii odnawialnej ze źródłami konwencjonalnymi. Panel bardzo zainteresował uczestników, którzy sami chętnie wypowiadali się oraz zadawali pytania. Po skończonym panelu uczestnicy udali się na obiad, a po nim na posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze SRK, na którym został wybrany zarząd na nową kadencję. Nowym przewodniczącym został Jakub Głuchowski. Dla pozostałych uczestników zaplanowano zwiedzanie laboratoriów Wydziału Elektrycznego ZUT. Następnie uczestnicy zakwaterowali się w hotelu, a potem udali się na jubileuszową kolację połączoną z wystawą historii ODME, podczas której mogliśmy wysłuchać koncertu zespołu Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd. Na kolacji wręczono również prezesowi Szymczakowi statuetkę „Przyjaciela Młodzieży”.

 

Drugi dzień ODME rozpoczęliśmy od hotelowego śniadania. Następnie udaliśmy się na kampus Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie odbył się blok wykładów tematycznych: „Energetyka wiatrowa – lądowa i morska”. Wykłady wygłosili mgr inż. Marcin Langowski z PGE GIEK S.A. oraz Aleksander Gul z firmy ABB.

 

Kolejnym punktem w drugim dniu XX ODME były szkolenia liderów. Delegaci mogli wybrać jedno z czterech szkoleń tematycznych: „Schematy elektryczne w praktyce” prowadzone przez KK Wind Solutions, „Systemy dynamicznego pozycjonowania statków” prowadzone przez firmę Kongsberg, „Wirtualne uruchomienie maszyny w Automation Studio” prowadzone przez firmę B&R i „Dobre przywództwo jako element motywacji grupy”.

 

Po przerwie obiadowej udaliśmy się do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT na część sportową Ligi Elektryków. Tegoroczna edycja składała się z trzech części. Pierwszą konkurencją był rzut transformatorem (kol. Arkadiusz Adamski), drugą bieg przez tor przeszkód (kol. Bartosz Trawczyński) i przeciągnie liny (kol. Arkadiusz Adamski oraz kol. Piotr Seta). Ponadto wszyscy uczestnicy dostali okazjonalne koszulki nawiązujące do jubileuszowej edycji ODME. Na zakończenie dnia udaliśmy się do studenckiego klubu Pinokio na kolację i rozmowy w kuluarach.

 

Trzeci dzień pobytu na ODME rozpoczął się od zwiedzania Szczecina. Wraz z przewodnikiem uczestnicy zwiedzili m.in. wnętrze BazylikiArchikatedralnej św. Jakuba, zobaczyli słynny Pałac „Pod Globusem”, w którym obecnie znajduje się Akademia Sztuki oraz odwiedzili Wały Chrobrego, przy których znajduje się budynek Akademii Morskiej. W trakcie trwania wycieczki odwiedziliśmy farmę fotowoltaiczną, gdzie mieliśmy okazję z bliska zobaczyć konstrukcję paneli oraz dowiedzieć się, jak taka farma funkcjonuje.

 

Następnie udaliśmy się na obiad, a po nim rozpoczęła się praktyczna część Ligi Elektryków, która polegała na programowaniu w Matlabie. Odział Łódzki SEP reprezentowali kol. Filip Chudzik oraz kol. Jakub Staniewski. Równolegle do Ligi Elektryków odbywała się gra miejska, podczas której uczestnicy mieli za zadanie rozpoznawać i opisywać szczecińskie zabytki.

 

Po zakończeniu gry i części praktycznej Ligii rozpoczęto przygotowania do uroczystego bankietu, na którym podsumowano całe wydarzenie oraz ogłoszono wyniki Ligii Elektryków. Oddział łódzki uplasował się na trzeciej pozycji. Reprezentacja Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy PŁ składała się z następujących osób: Jakub Staniewski, Filip Chudzik (wiceprezes SK SEP), Piotr Seta (prezes SK SEP), Arkadiusz Adamski, Sebastian Pokrop (sekretarz SK SEP), Jarosław Drożdż, Bartosz Trawczyński, Adam Śmigielski.

 

W Lidze Elektryków pierwsze miejsce zajął oddział lubelski, drugie – oddział koniński, a trzecie, jak już wspomniano, oddział łódzki. Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować Oddziałowi Łódzkiemu SEP za możliwość wyjazdu na tak wspaniałe wydarzenie, jakimi są Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

 

Jarosław Dróżdż

Bartosz Trawczyński