W dniu 27 października 2018 r. w sali konferencyjnej Biura SEP w Warszawie odbyły się zebrania Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP oraz Centralnej Komisji ds. Młodzieży i Studentów SEP.

Spotkanie członków SRK SEP było ostatnim spotkaniem roboczym przed spotkaniem wyborczym, zaplanowanym podczas XX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Szczecinie. Posiedzenie CKMiS SEP było inauguracją działalności komisji w nowej kadencji.

Podczas spotkania SRK przewodnicząca komitetu organizacyjnego XX ODME w Szczecinie kol. Aleksandra Mackiewicz przedstawiła prezentację o przygotowaniach do wyżej wymienionego wydarzenia. Podczas tegorocznej edycji ODME zorganizowana zostanie wystawa historyczna, na której będą przedstawione pamiątki ze wszystkich wcześniejszych edycji wydarzenia. Organizatorzy poprosili o pomoc w przygotowaniu wystawy oraz zebraniu niezbędnych pamiątek. Punktem kulminacyjnym zebrania były prezentacje kandydatów do przyszłorocznej edycji Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, w których udział wzięły: Studenckie Koło SEP nr 19 przy AGH oraz Akademickie Koło SEP przy Politechnice Poznańskiej. Obydwa koła starały się przekonać do siebie członków SRK, jednak ostatecznie stosunkiem głosów 7 do 6 zwyciężyło Akademickie Koło SEP przy Politechnice Poznańskiej i otrzymało rekomendację Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP jako organizatora XXI ODME.

Po zamknięciu obrad odbył się wykład pod tytułem „Czy puszka Pandory się rozszczelniła? Krótka historia cyberprzestrzeni”, który wygłosił ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk – kierownik Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni z Wydziału Piotr Seta Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego Cybernetyki WAT. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych na sali. Po prelekcji padło dużo pytań do prowadzącego i wywiązała się ciekawa dyskusja na poruszony temat.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na posiedzenie Centralnej Komisji ds. Młodzieży i Studentów SEP. Spotkanie zaczęło się od wręczenia nominacji członkom komisji przez prezesa SEP Piotra Szymczaka. Następnie zostały przedstawione informacje nt. działalności ZG SEP w nowej kadencji oraz zamierzenia na przyszły rok. Tak samo, jak w przypadku zebrania SRK, przewodnicząca komitetu organizacyjnego XX ODME przedstawiła prezentację nt. przygotowań do imprezy. Ponadto koła z Krakowa oraz Poznania przedstawiły swoje kandydatury do organizowania XXI ODME. W tym głosowaniu ponownie koledzy z Poznania pokonali kolegów z Krakowa, w związku z czym CKMiS wystawiło rekomendację do organizowania XXI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka dla Akademickiego Koła SEP przy Politechnice Poznańskiej.

Piotr Seta