W dniach 27 luty – 2 marca 2019 r. dwóch członków Studenckiego Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego miało zaszczyt uczestniczyć w „I Podlaskich Dniach Młodego Elektryka” odbywających się w Białymstoku.

Obchody zorganizowane zostały przez tamtejsze koło SEP oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej.

 Pierwszego dnia miało miejsce uroczyste rozpoczęcie PDME, w którym został przybliżony przebieg dalszych obchodów. Następnie dziekan Wydziału Elektrycznego oraz rektor PB przedstawili historię oraz osiągnięcia uczelni, a także perspektywy na dalszy rozwój tej największej uczelni technicznej na Podlasiu.

Po tym krótkim wstępie rozpoczęła się część wykładów oraz prelekcji pracowników wydziału oraz przedstawicieli zaproszonych firm. Pierwsza z prelekcji, Marcina Prokopa z firmy „Electrum”, omawiała temat potencjalnej kariery absolwentów uczelni technicznych w firmach o profilu elektrycznym oraz elektroenergetycznym. Drugi wykład prof. Macieja Zajkowskiego dotyczył wpływu na otoczenie energetyki oraz sposobów, jak zmniejszyć jej niekorzystny wpływ na nasze życie. Następnie czas na prezentacje miały firmy będące sponsorami obchodów. Podczas swoich prelekcji przedstawili nam historie firm oraz potencjalne możliwości pracy w swoich zakładach.

Po przerwie obiadowej rozpoczął się panel dyskusyjny absolwentów Wydziału Elektrycznego pod tytułem „Dyplom, który ma wartość”. Dyskutowano na temat wpływu ukończenia uczelni na rozwój kariery. Po tym wydarzeniu rozpoczęły się Energetyczne Targi Pracy, podczas których można było porozmawiać z przedstawicielami firm z regionu, jak i z całej Polski. Dzień zakończyła zabawa w postaci testu wiedzy elektrycznej, w której udział wzięli delegaci z kół naukowych SEP z całej Polski. Po zakwaterowaniu i chwili czasu wolnego przyszedł czas na wspólną integrację.

Dzień drugi Podlaskich Dni Młodego Elektryka rozpoczęliśmy śniadaniem. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, gdzie odbyły się wybrane szkolenia. Do wyboru było jedno z czterech szkoleń tematycznych: szkolenie z mierników Sonel, szkolenie z programu EPLAN, szkolenie Finder, szkolenie z umiejętności miękkich. Delegaci naszego koła wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez Stanisława Raka z firmy Finder. Po skończonym szkoleniu odbyło się spotkanie Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP, na którym Piotr Seta przedstawił prezentację dotyczącą działalności koła w 2018. Po spotkaniu delegaci udali się do hotelu na krótki odpoczynek. Na koniec dnia odbył się bankiet kończący I Podlaskie Dni Młodego Elektryka.

Udział w podlaskiej imprezie pozwolił oddelegowanym członkom Studenckiego Koła SEP na poszerzenie wiedzy technicznej, a także dał możliwość poznania wielu ciekawych osób ze środowiska branżowego, stowarzyszeniowego oraz studenckiego. W tym miejscu chcielibyśmy pogratulować organizatorom PDME za sprawne i ciekawe przeprowadzenie spotkania, które dało wiele niezapomnianych wrażeń i doświadczeń. Chcielibyśmy również podziękować OŁ SEP za umożliwienie wyjazdu.

Piotr Seta, Adam Śmigielski