Breadcrumbs

Dnia 26 marca 2019 r. w ramach Dnia Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej odbyło się IV Forum Pracodawców pod hasłem „Inżynier czy magister inżynier”.

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Studenckie Koło SEP im. prof. M. Jabłońskiego, we współpracy z Wydziałową Radą Samorządu WEEIA. Głównymi partnerami Forum Pracodawców były firmy: ABB, ZREW, POYRY. Wydarzenie to jest organizowane przez studentów dla studentów i ma na celu zaznajomienie studentów Politechniki Łódzkiej z dzisiejszym rynkiem pracy. Stałymi punktami wydarzenia są prezentacje firm oraz panel dyskusyjny, podczas którego studenci mogą poznać ofertę pracodawców i skonfrontować swoje oczekiwania z ich wymaganiami.

Dzień Wydziału EEIA to wydarzenie, które co rok daje studentom możliwość nabycia cennych umiejętności i wiedzy, poprzez rozmaite warsztaty oraz szkolenia organizowane przez przedstawicieli firm, jak również zdobycia istotnych kontaktów z przedstawicielami firm z branży elektronicznej, energetycznej, IT, inżynierii biomedycznej oraz eCommerce. Dzień ten daje także uczniom szkół średnich okazję do zapoznania się z ofertą dydaktyczną wydziału, jak również zaznajomienia się z działalnością kół naukowych i innych organizacji studenckich. Forum Pracodawców rozpoczęło się krótką prezentacją SK SEP im. prof. M. Jabłońskiego przy PŁ, następnie swoje prezentacje wygłosiły firmy partnerskie wydarzenia. Kolejną częścią forum była debata z pracodawcami. W czasie jej trwania firmy chętnie odpowiadały na zadawane przez studentów pytania, co pozwoliło uzyskać wiele cennych informacji zarówno przyszłym pracownikom, jak i pracodawcom. Całość wydarzenia przebiegła w miłej atmosferze i ułatwiła studentom planowanie dalszego rozwoju.

Klaudia Działak, Piotr Seta