W dniu 31 maja 2019 roku odbyła się XVI edycja Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka.

Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka to organizowane nieprzerwanie, od 2003 roku, wydarzenie, w ramach którego reprezentacje najlepszych szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym z województwa łódzkiego współzawodniczą ze sobą w konkursach wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zorganizowane przez Studenckie Koło SEP im. prof. M. Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej, przy wsparciu ze strony Oddziału Łódzkiego SEP, wydarzenie ma na celu rozszerzanie zainteresowania młodzieży możliwościami rozwoju własnej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk technicznych. Poprzez prezentację oferty dydaktycznej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz dokonań kół naukowych, organizatorzy mają również nadzieję na zachęcenie uczestników do podjęcia dalszej edukacji i aktywnego działania poza samym programem zajęć.

Impreza tradycyjnie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji udział wzięło 45 uczniów z sześciu szkół z województwa łódzkiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepaniaka w Łodzi,
 • Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Konkurs rozpoczął się od powitania uczestników przez prezesa Studenckiego Koła SEP kol. Piotra Setę i wiceprezesa kol. Filipa Chudzika. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele uczelni oraz władz Oddziału Łódzkiego SEP. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi prezes Władysław Szymczyk oraz członkowie Prezydium Zarządu OŁ SEP: wiceprezes ds. młodzieży Henryka Szumigaj i dyrektor Biura Anna Grabiszewska. Po przywitaniu gości, głos zabrał prezes Władysław Szymczyk, który opowiedział o działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz zachęcił młodzież do dalszego rozwoju i działania w strukturach kół naukowych. Następnie, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia doktora inżyniera Michała Szypowskiego na temat oferty dydaktycznej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Kolejna prelekcja dotyczyła działalności Studenckiego Koła SEP im. prof. M. Jabłońskiego działającego przy Politechnice Łódzkiej. Kol. Jarek Drożdż przedstawił przykłady aktywności członków koła i zachęcił młodzież do wstąpienia do stowarzyszenia i współdziałania w ramach koła studenckiego. W dalszej części uczestnicy mieli okazję zwiedzenia dostępnych na WEEIiA pracowni laboratoryjnych i wzięcia udziału w ciekawych eksperymentach przeprowadzanych na specjalnie przygotowanych stanowiskach.

W tym roku zaprezentowane zostały:

 • – Laboratoria Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, w których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi stanowiskami dydaktycznymi przybliżającymi procesy przemysłowe realizowane przy użyciu sterowników PLC i falowników,
 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie pokazano nowoczesne stanowiska z ogniwami fotowoltaicznymi, turbinami gazowymi, ogniwami wodorowymi i elektrowniami wiatrowymi;
 • Laboratoria Wysokich Napięć w Instytucie Elektroenergetyki, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć między innymi wyładowania generatora udarów napięciowych piorunowych, zbudowaną przez członków koła studenckiego „Energetyk” cewkę Tesli oraz poznać zagadnienia z zakresu wyładowań elektrycznych;
 • Laboratorium Wibroakustyki, w którym uczestnicy mieli okazję zobaczyć między innymi komorę wibroakustyczną i zapoznać się z urządzeniami służącymi do analizy widma dźwięku;
 • pomieszczenie koła naukowego „Skaner”, gdzie pokazano łazik marsjański, można było posłuchać o wygranych przez koło konkursach i realizowanych obecnie projektach naukowych.

Po zwiedzaniu laboratoriów odbyła się przerwa kawowa, po której rozpoczął się wykład przedstawiciela przemysłu Stanisława Raka - kierownika ds. techniczno-handlowych firmy Finder Polska Sp. z o.o.

Następnie odbył się sprawdzian wiedzy teoretycznej, podczas którego reprezentanci szkół zmierzyli się z testem składającym się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Pozostałe osoby, nie biorące udziału w zmaganiach, miały okazję wysłuchać wykładu na temat „Głucho wszędzie, ciemno wszędzie!! Czy tak będzie???”, który został przedstawiony przez doktoranta w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej mgr. inż. Michała Małaczka. Po wykładzie i krótkiej przerwie odbyła się część praktyczna konkursu.

W tym etapie konkursu zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności przy budowaniu układów logiki przekaźnikowej przygotowanych przez firmę Finder Polska Sp. z o.o. W czasie trwania konkursu praktycznego mgr inż. Michał Małaczek wygłosił prezentację pod tytułem: „Mikrosystemy elektroenergetyczne – I Ty możesz być producentem energii elektrycznej”.

Po zakończeniu obu części konkursu i przeliczeniu uzyskanych przez reprezentantów poszczególnych szkół punktów wyłoniono zwycięzców i ogłoszono wyniki. Najlepsze trzy szkoły otrzymały, dzięki uprzejmości sponsora - firmy Finder Polska Sp. z o.o., bony na sprzęt laboratoryjny w wysokości 3000 zł, 2500 zł i 2000 złotych. Na podium piętnastej edycji Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka znaleźli się:

 • pierwsze miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, 
 • drugie miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
 • trzecie miejsce: Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Dodatkowo wyróżnienie i nagrodę za najlepiej napisany test teoretyczny otrzymał Kacper Wieteska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim Przyznano również nagrody indywidualne dla reprezentantów szkół, których drużyny zdobyły najwięcej punktów w każdej z części konkursu. Serdeczne podziękowania składamy Prezydium Oddziału Łódzkiego SEP za pomoc w organizacji wydarzenia, nauczycielom akademickim za oprowadzenie po salach laboratoryjnych, członkom kół naukowych „Energetyk” i „Skaner” za zaprezentowanie zbudowanych przez siebie urządzeń. Szczególne podziękowania kierujemy do głównego sponsora – firmy Finder Polska Sp. z o.o., uznanego producenta szerokiej gamy urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im kolejnych sukcesów, a już za rok zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną, XVII już edycję Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka.

Filip Chudzik