Breadcrumbs

Kraków to miasto dwóch wyższych uczelni technicznych – Akademii  Górniczo – Hutniczej i Politechniki Krakowskiej. Studenckie Koło SEP nr 19 przy AGH gościło w dniach 25-26 lutego studentów z całego kraju na zebraniu Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP. Oddział Łódzki reprezentowała dwuosobowa delegacja członków Studenckiego Koła SEP im. prof. M. Jabłońskiego w składzie: Marcin Rybicki (przewodniczący SRK SEP) i Mateusz Ostrycharz.

W dniach 17-19.11.2016r. odbyła się XVIII edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (ODME).

Druga edycja przedsięwzięcia trzech organizacji technicznych: IEEE Student Branch, Komisji Młodzieżowej FSNT NOT oraz Akademickiego Koła SEP odbyła się w dniach 9 -11 marca 2017 r. na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Większość Polaków kojarzy Toruń z piernikami i Mikołajem Kopernikiem. Studenckie Koło SEP im. prof. M. Jabłońskiego postanowiło odwiedzić to jakże piękne miasto obierając za główny cel wyprawy zwiedzanie zakładów z branży elektrotechnicznej. 

4 października 2016 w łódzkim oddziale SEP odbył się kolejny ,,Wieczorek z elektryką''

W dniach 17 i 18 maja odbyło się szkolenie ,,Pomiary instalacji'',

Dnia 27 kwietnia 2016 roku odbyła się XIII edycja Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka.

4 kwietnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów SK SEP przy PŁ

W dniach 3–5 marca 2016 roku młodzież zrzeszona w Student Branch IEEE przy Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,